Zainwestuj w nieruchomości > Artykuły > Baza noclegowa w I półroczu 2021 roku

Baza noclegowa w I półroczu 2021 roku

Z raportu opublikowanego przez GUS wynika, że w pierwszym półroczu 2021 roku obiekty noclegowe odwiedziło 5,3 mln turystów. Skorzystali oni łącznie z 14,9 mln noclegów. W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku odnotowano spadki odpowiednio o 27,8 proc. oraz 23,4 proc. Spadł również stopień wykorzystania miejsc noclegowych do 19,9 proc. (z 23,8 proc.).

Warto przypomnieć, że w I półroczu 2021 roku na terenie naszego kraju w związku z pandemią COVID-19 obowiązywały obostrzenia dotyczące działalności obiektów noclegowych. Ograniczenia trwały od marca 2020 roku i zmieniane były w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Turystyczna baza noclegowa w Polsce pod koniec 2021 roku

Z danych GUS wynika, że w lipcu 2021 roku w Polsce działalność prowadziły 9942 turystyczne obiekty noclegowe. Była to liczba o 3,4 proc. niższa niż w analogicznym okresie ub. r. Wśród nich najwięcej było hoteli (2521), pokoi gościnnych (2007), innych obiektów hotelowych (957) oraz ośrodków wczasowych (947).

Najwięcej obiektów zlokalizowanych było w województwie zachodniopomorskim (1465), pomorskim (1390), małopolskim (1359) oraz dolnośląskim (945). W tych czterech regionach znajdowała się połowa bazy noclegowej w Polsce.

Na koniec lipca 2021 roku turyści moli skorzystać z 784,2 tys. miejsc noclegowych (w tym 224,1 tys. miejsc sezonowych). Najwięcej miejsc noclegowych było w hotelach (296,8 tys.) oraz ośrodkach wczasowych (117,8 tys.). W porównaniu do lipca ub. r. odnotowano wzrost liczby miejsc noclegowych o 1,1 proc. (8,9 tys.).

Najwięcej miejsc noclegowych zlokalizowanych było w województwie zachodniopomorskim (144,2 tys.), pomorskim (111,3 tys.) oraz małopolskim (99,3 tys.).

W Polsce turystyczne obiekty noclegowe są w dużej mierze średniej wielkości – według szacunków przeciętnie znajduje się w nich 79 miejsc. Najwięcej miejsc mają zakłady uzdrowiskowe – blisko 200, kempingi – ponad 150, natomiast ośrodki kolonijne – 145. W przypadku ośrodków wczasowych i pól biwakowych mowa o ok. 120 miejscach. Hotele mają do dyspozycji średnio 118 miejsc noclegowych (57 pokoi).

Z tych samych danych wynika, że w turystycznych obiektach noclegowych na koniec lipca 2021 roku działały 7332 placówki gastronomiczne (o 137 więcej r/r). Najwięcej było restauracji oraz barów i kawiarni – odpowiednio 3134 oraz 2027.

Jak kształtowało się wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I półroczu br.?

W pierwszym półroczu 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,3 mln osób (o 27,8 proc. mniej r/r). Najwięcej turystów przebywało w obiektach noclegowych w czerwcu (2,3 mln) – o 71,4 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Najmniej natomiast w styczniu (0,2 mln) – o 90,7 proc. mniej r/r.

Najwięcej osób postanowiło skorzystać z hoteli (3,5 mln), innych obiektów hotelowych (440,6 tys.) oraz ośrodków wczasowych (324,3 tys.). Z szacunków wynika, że w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych oraz pokojach gościnnych przebywało po ok. 160 tys. gości.

W porównaniu do danych z pierwszego półrocza 2020 roku odnotowano wzrost liczby osób korzystających z kempingów (o 68,7 proc.), pól biwakowych (o 41,1 proc.), zespołów domków turystycznych (o 21,8 proc.) oraz ośrodków kolonijnych (o 0,1 proc.). W pozostałych rodzajach obiektów turystycznych odnotowano spadki – największy w schroniskach młodzieżowych (o 47,5 proc.).

Turyści najchętniej odwiedzali województwo mazowieckie i małopolskie. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku przebywało tutaj po ok. 0,7 mln osób. Wielu gości postanowiło również skorzystać z uroków województwa dolnośląskiego (566 tys.), pomorskiego (563 tys.) oraz zachodniopomorskiego (560 tys.). Spadek liczby osób korzystających z obiektów noclegowych odnotowano w każdym województwie w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Największy spadek zanotowano w województwie małopolskim (o 42,9 proc.), najmniejszy w województwie lubuskim (o 4,5 proc.).

Turyści krajowi i zagraniczni w Polsce

W pierwszym półroczu br. wśród ogółu turystów w Polsce aż 92,2 proc. stanowili turyści krajowi (4,9 mln), natomiast 7,8 proc. – goście zagraniczni (0,4 mln). W porównaniu do analogicznego okresu ub. r. odnotowano spadki odpowiednio o 21,3 proc. oraz 63,6 proc. Wśród turystów zagranicznych przeważali goście z Europy (365 tys., 88,6 proc. ogółu), w tym głównie z Niemiec (108 tys.) oraz Ukrainy (63 tys.).

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku z noclegów skorzystało 14,9 mln osób – o 23,4 proc. mniej r/r. Blisko połowa z nich udzielona została w hotelach (7 mln). Turyści chętnie korzystali również z zakładów uzdrowiskowych (2,1 mln noclegów) oraz ośrodków wczasowych (1,6 mln).

Jedna osoba w hotelu średnio skorzystała z 2,8 noclegu. Najkrócej goście nocowali w schroniskach, motelach i hotelach (przeciętnie ok. 2 noclegi). Najdłużej natomiast zatrzymywali się w zakładach uzdrowiskowych (średnio 12 noclegów), ośrodkach kolonijnych (średnio 6 noclegów) oraz ośrodkach wczasowych (ok. 5 noclegów).

Turyści krajowi skorzystali z 13,6 mln noclegów (spadek o 16,8 proc. r/r), natomiast zagraniczni – z 1,3 mln noclegów (spadek o 57,9 proc. r/r).

W pierwszym półroczu br. osiągnięto stopień wykorzystania miejsc noclegowych na poziomie 19,9 proc. (spadek o 3,9 proc. r/r). Najwięcej wykorzystanych miejsc noclegowych obserwowano w zakładach uzdrowiskowych (46,9 proc.). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych powyżej średniej krajowej odnotowano również w ośrodkach kolonijnych (32,1 proc.), hostelach (27 proc.) oraz ośrodkach wczasowych (23,7 proc.). W pozostałych obiektach wskaźnik ten wahał się od 7 proc. na polach biwakowych do 18,5 proc. w hotelach.


11.10.2021 r.

autor:
Emilia Rudzka

źródło:
zainwestujwnieruchomosci.pl