facebook

polecane inwestycje

linia
Wypoczywaj i zarabiaj

Zobacz wszystkie

ARTYKUŁY

linia
Rynek nieruchomości inwestycyjnych
Komfort, na który cię stać, czyli zarządzanie najmem w rękach specjalistów
Z Maciejem Ziębą, Dyrektorem Operacyjnym Nowodworski Estates rozmawia Elżbieta Jachymczak....


Polskie hotele nie płacą na czas?
Polskie hotele nie płacą na czas?
Szacuje się, że branża hotelarska z roku na rok jest coraz bardziej zadłużona. Łączna kwota ich należnych zobowiązań wynosi już ok. 1 mld zł....
Eko certyfikaty dla hoteli stają się koniecznością
Eko certyfikaty dla hoteli stają się koniecznością
Kryzys klimatyczny stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie tych sektorów gospodarki, które w największym stopniu ingerują w środowisko naturalne i...
Zagraniczni inwestorzy docenią niższy standard?
Zagraniczni inwestorzy docenią niższy standard?
Rynek usług hotelowych w Polsce rośnie za sprawą dużych inwestycji z kapitałem zagranicznym. Inwestorzy najchętniej wybierają luksusowe obiekty, o war...

Czytaj więcej

Inwestycja miesiąca

line
Deweloperzy i inwestorzy

Systemy sprzedaży

line
Condohotel - Aparthotel - Apartament inwestycyjny
Condohotel
- apartament condo
to pojedynczy lokal w systemie hotelowym, w którym obowiązkowe jest podpisanie z operatorem budynku umowy na zarządzanie najmem. Zyski z najmu apartamentu są dzielone między właściciela apartamentu i zarządcę. Nabywca posiada prawo własności nieruchomości, ale może w niej przebywać tylko w terminach, które nie zostały zarezerwowane przez gości hotelowych. Właściciel apartamentu i najemcy mogą korzystać z dodatkowej infrastruktury condohotelu, np. basenu, siłowni i spa.
Aparthotel
- Apartament w aparthotelu
to inwestycja w systemie hotelowym, która daje nabywcy wybór – może on przeznaczyć lokal na własne potrzeby lub podpisać z operatorem budynku umowę na zarządzanie najmem. Po podpisaniu umowy zyski z najmu apartamentu dzielone są między właściciela i zarządcę. Obsługą gości hotelowych zajmuje się operator budynku. Nabywca ma prawo do korzystania z apartamentu, ale nie do dodatkowej infrastruktury hotelowej.
Apartament inwestycyjny
to nieruchomość poza systemem hotelowym, znajdująca się w miejscowości turystycznej. Właściciel apartamentu może przeznaczyć go na własne potrzeby lub pod najem krótkoterminowy dla turystów. Organizacją najmu, promocją apartamentu i utrzymaniem go w dobrym stanie technicznym zajmuje się właściciel lub upoważniona przez niego osoba.
Prywatny akademik
- Inwestycja w prywatny akademik
to zakup pokoju w domu studenckim wybudowanym przez prywatnego inwestora. Nabywca uzyskuje prawo własności lokalu, ale zarządzanie najmem i obsługę powierza operatorowi akademika. Oferta najmu jest kierowana do studentów, czyli ściśle określonej grupy najemców. Zyski dzielone są między właściciela i operatora zgodnie z zapisami umowy na zarządzanie najmem. W umowie należy określić m.in. gwarantowaną stopę zwrotu z inwestycji w skali roku.

Zobacz oferty