facebook

polecane inwestycje

linia
Wypoczywaj i zarabiaj

Zobacz wszystkie

ARTYKUŁY

linia
Rynek nieruchomości inwestycyjnych
Nowe wytyczne dla obiektów hotelowych
W związku z panującą epidemią oraz powoli następującym odchodzeniem od restrykcyjnych obostrzeń, Ministerstwo Rozwoju wraz ze służbami sanitarnymi, przygotowało dla właścicieli miejsc noclegowych, m.in. hoteli wytyczne, według których takie miejsce będzie mogło zapewnić bezpieczeństwo klientom, jak i osobom pracującym w danym miejscu. Nowe zasady zostały wprowadzone dnia 4 maja 2020 roku....


Komfort, na który cię stać, czyli zarządzanie najmem w rękach specjalistów
Komfort, na który cię stać, czyli zarządzanie najmem w rękach specjalistów
Z Maciejem Ziębą, Dyrektorem Operacyjnym Nowodworski Estates rozmawia Elżbieta Jachymczak....
Polskie hotele nie płacą na czas?
Polskie hotele nie płacą na czas?
Szacuje się, że branża hotelarska z roku na rok jest coraz bardziej zadłużona. Łączna kwota ich należnych zobowiązań wynosi już ok. 1 mld zł....
Eko certyfikaty dla hoteli stają się koniecznością
Eko certyfikaty dla hoteli stają się koniecznością
Kryzys klimatyczny stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie tych sektorów gospodarki, które w największym stopniu ingerują w środowisko naturalne i...

Czytaj więcej

Inwestycja miesiąca

line
Deweloperzy i inwestorzy

Systemy sprzedaży

line
Condohotel - Aparthotel - Apartament inwestycyjny
Condohotel
- apartament condo
to pojedynczy lokal w systemie hotelowym, w którym obowiązkowe jest podpisanie z operatorem budynku umowy na zarządzanie najmem. Zyski z najmu apartamentu są dzielone między właściciela apartamentu i zarządcę. Nabywca posiada prawo własności nieruchomości, ale może w niej przebywać tylko w terminach, które nie zostały zarezerwowane przez gości hotelowych. Właściciel apartamentu i najemcy mogą korzystać z dodatkowej infrastruktury condohotelu, np. basenu, siłowni i spa.
Aparthotel
- Apartament w aparthotelu
to inwestycja w systemie hotelowym, która daje nabywcy wybór – może on przeznaczyć lokal na własne potrzeby lub podpisać z operatorem budynku umowę na zarządzanie najmem. Po podpisaniu umowy zyski z najmu apartamentu dzielone są między właściciela i zarządcę. Obsługą gości hotelowych zajmuje się operator budynku. Nabywca ma prawo do korzystania z apartamentu, ale nie do dodatkowej infrastruktury hotelowej.
Apartament inwestycyjny
to nieruchomość poza systemem hotelowym, znajdująca się w miejscowości turystycznej. Właściciel apartamentu może przeznaczyć go na własne potrzeby lub pod najem krótkoterminowy dla turystów. Organizacją najmu, promocją apartamentu i utrzymaniem go w dobrym stanie technicznym zajmuje się właściciel lub upoważniona przez niego osoba.
Prywatny akademik
- Inwestycja w prywatny akademik
to zakup pokoju w domu studenckim wybudowanym przez prywatnego inwestora. Nabywca uzyskuje prawo własności lokalu, ale zarządzanie najmem i obsługę powierza operatorowi akademika. Oferta najmu jest kierowana do studentów, czyli ściśle określonej grupy najemców. Zyski dzielone są między właściciela i operatora zgodnie z zapisami umowy na zarządzanie najmem. W umowie należy określić m.in. gwarantowaną stopę zwrotu z inwestycji w skali roku.

Zobacz oferty