facebook img

Liczba turystów w obiektach noclegowych spadła o 96 proc.

  • 10.07.2020 r.
  • autor: Emilia Rudzka
Liczba turystów w obiektach noclegowych spadła o 96 proc.
GUS przygotował raport o Wykorzystaniu turystycznej bazy noclegowej w Polsce w kwietniu i maju 2020 r., z którego wynika, że w kwietniu z obiektów noclegowych skorzystało 86,4 tys. turystów.

Udzielono im łącznie 326,2 tys. noclegów. Porównując te dane do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, odnotowano spadek odpowiednio o 96,5 proc. i 94,5 proc. Spadki zauważalne były również w maju. Liczba osób, które skorzystały z noclegów w porównaniu z majem 2019 roku, była niższa o 88,1 proc.

Turystyczna baza noclegowa w kwietniu 2020 roku

Badanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce pokazało, że w kwietniu br. z obiektów noclegowych skorzystało 86,4 tys. turystów. Porównując ten wynik do kwietnia ub. r., zauważa się spadek aż o 2,4 mln osób.

W łącznej liczbie turystów korzystających z noclegów turyści krajowi stanowili 74,6 tys. osób (86,3 proc.). W porównaniu z kwietniem 2019 roku odnotowano spadek o 96,1 proc. Spadki zauważalne są także w liczbie turystów zagranicznych. W kwietniu Polskę odwiedziło 11,8 tys. osób, co w odniesieniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym dało spadek o 97,9 proc.

Odnotowane spadki dotyczące liczby osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych były spowodowane przede wszystkim wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Zaczęły one obowiązywać od 1 kwietnia br. z uwagi na wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego i bezpośrednio dotknęły działalności związane ze świadczeniem usług hotelarskich.

Kwiecień br. przyniósł spadki liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych we wszystkich województwach. Największe z nich odnotowano w województwie małopolskim (99,1 proc.), najmniejsze natomiast w województwie opolskim (93,6 proc.) oraz podlaskim (93,5 proc.).

Najwięcej turystów skorzystało z noclegów w województwie dolnośląskim (13,7 tys.), a także mazowieckim (12,1 tys.). Porównując te dane do kwietnia 2019 roku, zanotowano spadki odpowiednio o 95,2 proc. oraz 97,1 proc. Najmniejsza liczba turystów zdecydowała się skorzystać z obiektów zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim (1,9 tys.) oraz świętokrzyskim (1,7 tys.). Tym samym odnotowano spadki w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego odpowiednio o 96,2 proc. i 97,6 proc.

Łącznie w kwietniu 2020 roku w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 326,2 tys. noclegów. Dla porównania w kwietniu 2019 roku było to 6 mln. Tak duża rozbieżność daje spadek aż o 96,5 proc. W kwietniu br. Polskę odwiedziło 83,7 tys. turystów zagranicznych – o 94,1 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,4 mln).

Największy spadek zanotowano w województwie małopolskim (98,9 proc.) oraz warmińsko-mazurskim (97,4 proc.). Najmniejsza zmiana nastąpiła w województwie lubuskim (83,7 proc.).

GUS podaje także stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych w kwietniu 2020 r. Wyniósł on 7,5 proc. W porównaniu z kwietniem 2019 roku było on niższy o 28,3 p. proc.

Turystyczna baza noclegowa w maju 2020 roku

Od 4 maja br. przywrócono możliwość prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług hotelarskich. Według danych GUS nie wszystkie turystyczne obiekty noclegowe jednak wznowiły swoją działalność. Niektóre podmioty zadeklarowały rozpoczęcie przyjmowania turystów w kolejnych miesiącach br.

Z szacunków wynika, że w turystycznych obiektach noclegowych w maju 2020 roku z noclegów skorzystało ok. 391,5 tys. osób (21,2 tys. to turyści zagraniczni, 370,4 tys. to turyści krajowi). Porównując te dane do analogicznego miesiąca ub. r., odnotowano spadek o 88,1 proc. W przypadku turystów zagranicznych był to spadek o 96,9 proc., natomiast krajowych – 85,8 proc.

Wstępne szacunki wskazują na to, że największy spadek liczby turystów w obiektach noclegowych w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zaobserwowano w województwie małopolskim (92,6 proc.). Najmniejszy spadek odnotowano natomiast w województwie pomorskim (83,7 proc.).

Łącznie w maju br. turyści skorzystali z 980,2 tys. noclegów. Jest to wartość o 87,6 proc. mniejsza niż w maju 2019 roku. Turystom zagranicznym udzielono 112,9 tys. noclegów, natomiast krajowym 867,3 tys. Tym samym spadki w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. wyniosły odpowiednio 93,2 proc. oraz 86,1 proc.


 

źródło: zainwestujwnieruchomosci.pl

podobne artykuły

linia
Inwestycja w lokal komercyjny czy mieszkanie (zainwestujwnieruchomosci pl)
Inwestycja w mieszkanie lub nieruchomość komercyjną
1
Jak wzrosły koszty wykończenia domu w 2023 roku?
2 (1)
Dlaczego warto kupić dom bliźniak zamiast dużego mieszkania?