Zainwestuj w nieruchomości > Artykuły > Najem krótkoterminowy pod kontrolą

Najem krótkoterminowy pod kontrolą

Najem krótkoterminowy to sposób na zysk, ale i pewne zobowiązanie.

Inwestycja powinna być prowadzona zgodnie z zasadami panującymi na terenie gminy, a także w taki sposób, by nie utrudniać życia stałym mieszkańcom. Kraków opublikował informator dla inwestorów.

Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania do poszukiwania innych sposobów pomnażania kapitału. W ostatnim czasie popularne stało się inwestowanie w nieruchomości pod wynajem – długoterminowy, z myślą głównie o studentach lub młodych osobach, rozpoczynających karierę zawodową, albo krótkoterminowy, nastawiony przede wszystkim na turystów.


 
Turyści – zysk czy problem?

 

Mieszkania przygotowane do wynajmu krótkoterminowego konkurują z hotelami choćby ceną i atmosferą, która przypomina dom bardziej niż tradycyjny obiekt noclegowy. Trudno się zatem dziwić, że liczba inwestorów rosła, zwłaszcza w dużych miastach. Z drugiej jednak strony turyści bywają uciążliwi dla stałych mieszkańców. Problem ten jest widoczny m.in. w Krakowie, gdzie część osób mieszkających blisko centrum miasta nie może normalnie funkcjonować ze względu na głośne zachowanie przyjezdnych, którzy mają przecież urlop. Mieszkańcy narzekają także na brak szacunku do części wspólnych – skoro ktoś przyjeżdża na tydzień, nie zależy mu na zachowaniu porządku. Dodatkowo częsta rotacja gości w mieszkaniu za ścianą nie sprzyja zacieśnianiu relacji sąsiedzkich. Jednocześnie nie wszystkie mieszkania oferowane na zasadzie najmu krótkoterminowego spełniają odpowiednie standardy, zapewniające turystom komfort i bezpieczeństwo.

 

Kraków podnosi standardy

 

Pewnym krokiem do uporządkowania kwestii związanych z turystyką, a także do podniesienia standardów, było przystąpienie Krakowa do deklaracji „Miasta dla wszystkich: budowanie miasta dla obywateli i odwiedzających”. Okazją do przyjęcia dokumentu stało się Forum Burmistrzów Na Rzecz Zrównoważonej Turystyki Miejskiej, które zorganizowała Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), przy współpracy z portugalskim Ministerstwem Gospodarki i miastem Lizboną. Podpisując deklarację, władze miast zobowiązały się m.in. do realizowania założeń Nowej Agendy Miejskiej i celów zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 11, który brzmi: „Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu”. Kraków ma również przestrzegać zasad Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce. Jednocześnie w stolicy Małopolski powstaje dokument strategiczny „Polityka turystyki zrównoważonej Krakowa”. Zawarte w nim wytyczne mają być wprowadzane w życie od 2021 r. 

 

Dla początkujących inwestorów

 

Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa przygotował broszurę informacyjną dla osób, które chcą oferować turystom miejsca noclegowe poza obiektami takimi jak hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i schroniska. Jednym z obowiązków, które dotyczą inwestorów oferujących lokale na zasadzie najmu krótkoterminowego, jest zgłoszenie do „Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelowymi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. W tym celu należy złożyć wniosek w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Zgłoszenia można dokonać również elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePAUP. Do wniosku należy dołączyć deklarację, że lokal spełnia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia tego typu obiektów. Trzeba również liczyć się z tym, że może on zostać skontrolowany przez Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej. Dobra wiadomość jest taka, że wpis do ewidencji nie wymaga ponoszenia dodatkowych opłat, a cała procedura trwa maksymalnie 7 dni. Obiekt powinien spełniać także odpowiednie wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej bik.krakow.pl. Do tej pory do krakowskiej ewidencji zgłoszono ok. 700 obiektów.
 


30.04.2019 r.

autor:
Anna Kapłańska

źródło:
inwestycjecondo.pl