facebook img

Nowe wytyczne dla obiektów hotelowych

  • 19.05.2020 r.
  • autor: Małgorzata Buchkovska
W związku z panującą epidemią oraz powoli następującym odchodzeniem od restrykcyjnych obostrzeń, Ministerstwo Rozwoju wraz ze służbami sanitarnymi, przygotowało dla właścicieli miejsc noclegowych, m.in. hoteli wytyczne, według których takie miejsce będzie mogło zapewnić bezpieczeństwo klientom, jak i osobom pracującym w danym miejscu. Nowe zasady zostały wprowadzone dnia 4 maja 2020 roku.

Lista wytycznych dla hoteli jest długa

Na początku maja służby sanitarne i Ministerstwo Rozwoju opracowały szczegółowe wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa klientów, jak i osób pracujących w obiekcie hotelowym podczas epidemii koronawirusa. Nowe zarządzenia zostały podzielone na cztery części, gdzie każda z nich opisuje działania, które powinny zostać przeprowadzone w stosunku do pracowników i obsługi, do ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie oraz ustanowiono procedury w przypadku zakażenia koronawirusem klienta, jak i pracownika obsługi. Aby móc prowadzić hotel konieczne jest zastosowanie się do wytycznych, których ilość może być dla niektórych przytłaczająca. Jednak bez stosowania się do procedur, nie będzie możliwości bezpiecznego prowadzenia działalności związanej z usługami hotelowymi.

 

W jaki sposób hotele i inne obiekty wypoczynkowe mają zapewnić bezpieczeństwo?

Przede wszystkim należy powiadomić o liczbie gości, którzy mogą przebywać w obiekcie. Taka informacja powinna być wyeksponowana w ogólnie dostępnym miejscu np. na drzwiach hotelu czy w recepcji. Oprócz tego ośrodki wypoczynkowe powinny zapewnić:

  • Środki dezynfekujące umieszczone przy wejściu do budynku, do wind, strefy gastronomicznej oraz również obok recepcji. Dodatkowo należy zamieścić instrukcję, która będzie przedstawiała, jak wygląda prawidłowa dezynfekcja. Informacje o prawidłowym myciu rąk mają zostać umieszczone w toaletach nad umywalkami.
  • Numery telefonów do stacji epidemiologicznej czy straży pożarnej umieszczone w dobrze widocznych i dostępnych miejscach.
  • Każdy obiekt wypoczynkowy powinien zaopatrzyć się w maseczki, które goście będą mogli zakupić (nie jest to obowiązek hotelu).
  • Między obsługą a gośćmi hotelowymi powinien być zachowany dwumetrowy dystans, a prace porządkowe powinny być dokładnie monitorowane ze szczególna dbałością o wszelkie powierzchnie, które są często dotykane przez gości. Dezynfekcja ma odbywać się przynajmniej co godzinę i obejmować również sprzęty, które zostały wypożyczone klientom, np. rowery.
  • Nie mogą funkcjonować pomieszczenia wspólne (np. basen lub sauna).
  • Po każdym kliencie pokój powinien być zdezynfekowany i dopiero później oddany do użytku nowym gościom. Pościel i ręczniki należy prać w temperaturze 60 stopni.
  • Nie powinno się stosować suszarek w pokojach hotelowych.
  • Restauracje i bary mogą serwować dania jedynie na wynos (w dniu 18 maja obostrzenie związane z zakazem spożywania posiłków w restauracjach zostało zniesione).

Najważniejsze jest poinformowanie wszystkich gości hotelowych o nowych procedurach!

 

Jakich środków ostrożności mają przestrzegać pracownicy obiektu?

W każdym obiekcie wypoczynkowym pracownicy mają obowiązek przestrzegania zachowania odległości na minimum 2 metry. W obiekcie powinno przebywać w jednym czasie jak najmniej pracowników. Powinni mieć zapewnione środki do dezynfekcji, maski, rękawiczki, a w razie czego również fartuchy z długim rękawem. Tak jak i w przypadku gości hotelowych, niewskazane jest korzystanie z przestrzeni wspólnych. W tym przypadku powinny być wprowadzone różne godziny przerw, dzięki czemu ograniczy się do minimum ilość osób przebywających w jednym pomieszczeniu. Odnosi się to również do zebrań, których należy unikać, a jeśli już mają być organizowane to tylko na otwartej przestrzeni lub w miejscu, gdzie można otworzyć okna.

Oczywiście każdy pracownik otrzyma przed przystąpieniem do pracy odpowiednie wytyczne, dzięki którym będzie mógł zminimalizować ryzyko zarażeniem się koronawirusem. Chodzi m.in. o unikanie komunikacji miejskiej, regularną dezynfekcję rąk, zachowanie dwóch metrów od innej osoby, nałożenie ochrony na usta, nos i ręce podczas wykonywanych prac oraz regularną dezynfekcję miejsc, które były dotykane przez pracownika czy gościa hotelowego.

 

Co w przypadku gdy pracownik lub klient ma objawy koronawirusa?

W przypadku klienta, który ma objawy zakażenia, powinno się go niezwłocznie poinformować o konieczności zgłoszenia się do lekarza, do którego powinien udać się własnym transportem lub poczekać na pomoc. Po ustaleniu zakażenia, osoba zainfekowana powinna zostać w swoim pokoju hotelowym, a obsługa możliwie szybko zweryfikować, którędy poruszała się dana osoba, dezynfekując każde pomieszczenie i powierzchnie, których mogła dotykać. Ważne jest także ustalenie, kto przebywał z daną osobą i zastosowanie się do instrukcji dostępnej na stronie gov.pl/web/koronawirus/ i gis.gov.pl. Ostatecznie należy powiadomić stację epidemiologiczną i zastosować się do ich poleceń.

Sytuacja wygląda podobnie z pracownikami obiektu, którzy zgłaszają obawy zakażenia. Taka osoba powinna zostać w domu i skontaktować się z odpowiednimi służbami. Jeśli jednak do objawów dojdzie na terenie obiektu, należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy, powiadomić odpowiednią stację sanitarno-epidemiologiczną i zastosować się do wydanych poleceń. Pracownik winien zostać odizolowany w wyznaczonym miejscu, z którego odbierze go odpowiedni transport. Tak jak w przypadku gości, należy dokładnie przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywał pracownik.

Lista wytycznych, do których muszą stosować się wszystkie ośrodki wypoczynkowe, jest długa, ale dzięki takim rozwiązaniom zostanie dołożona należyta staranność, aby nie narażać klientów, ani pracowników na zachorowania. 

 

źródło: zainwestujwnieruchomosci.pl/

podobne artykuły

linia
Inwestowanie w nieruchomości – jak chronić kapitał w 2023 r.?
Sektor nieruchomości hotelowych odbudowuje się po pandemii
Zakup pierwszego mieszkania – na co zwrócić uwagę?