Zainwestuj w nieruchomości > Artykuły > Turystyczna baza noclegowa w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 roku

Turystyczna baza noclegowa w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 roku

W czerwcu br. z noclegów w obiektach turystycznych skorzystało 2,3 mln turystów. Łącznie udzielono im 6,5 mln noclegów. Tym samym odnotowano wzrost odpowiednio o 71,4 proc. i 78,6 proc. r/r. Więcej turystów w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. skorzystało z noclegów również w lipcu. Zaobserwowano wzrost osób korzystających z noclegów o 32,5 proc. r/r. Sama liczba udzielonych noclegów wzrosła natomiast o 32 proc. r/r.

Turystyczna baza noclegowa w czerwcu 2021 roku

Z danych GUS wynika, że w czerwcu br. z obiektów noclegowych w Polsce postanowiło skorzystać 2,3 mln osób. W analogicznym okresie ub. r. było to 1,3 mln osób. Tym samym odnotowano wzrost nocujących turystów o 71,4 proc. r/r. Zdecydowaną większość, bo 92,6 proc., stanowili turyści krajowi (2,1 mln), natomiast pozostała część – 7,4 proc. (0,2 mln) – to turyści zagraniczni. W porównaniu do czerwca ub. r. osiągnięto wzrosty odpowiednio o 69,3 proc. oraz o 102,8 proc.

Wśród zagranicznych turystów dominowały osoby z Niemiec (59,1 tys.). Stanowiły one 35,3 proc. wszystkich gości spoza naszego kraju. Odnotowano wzrost o 57,7 proc. r/r. Drugą liczną grupą turystów zagranicznych były osoby z Ukrainy (16 tys.), którzy stanowili 9,5 proc. wszystkich zagranicznych gości ogółem. W tym przypadku również odnotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. – o 77,3 proc.

W czerwcu najwięcej gości było w województwie zachodniopomorskim (290 tys.), najmniej natomiast w opolskim (24,6 proc.). Najczęściej korzystali oni z noclegów w hotelach. Według danych w tego typu obiektach nocowało 58,1 proc. turystów krajowych oraz 78,2 proc. gości zagranicznych.

We wszystkich województwach zaobserwowano wzrost liczby osób korzystających z noclegów w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Największa dynamika zauważalna była w województwie mazowieckim (niemal 3-krotnie więcej udzielonych noclegów), najmniejsza w województwie podkarpackim (ok. 40 proc.).

W czerwcu br. łącznie udzielono 6,5 mln noclegów. Rok wcześniej w analogicznym miesiącu było to 2,9 mln. Turyści krajowi skorzystali z 6 mln noclegów (o 2,6 mln więcej r/r), natomiast goście zagraniczni z 0,5 mln noclegów (o 0,2 mln więcej r/r).

Przeanalizowano również, w których województwach nastąpił największy wzrost liczby udzielonych noclegów. Miało to miejsce w województwie małopolskim (ponad 2 razy więcej). Najmniejszy wzrost zaobserwowano w województwie warmińsko-mazurskim (niemal 1,5 razy więcej). W czerwcu 2021 roku stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 33,3 proc. (wzrost o 13,5 proc. r/r).

 

Turystyczna baza noclegowa w lipcu 2021 roku

W lipcu 2021 roku z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 3,6 mln osób, w tym 3,2 mln turystów krajowych oraz 0,4 mln gości zagranicznych. Odnotowano wzrost liczby turystów ogółem o 32,5 proc. r/r. Gości krajowych było więcej o 33,2 proc., natomiast zagranicznych – o 26 proc. W przypadku liczby turystów krajowych w lipcu br. odnotowano wzrost także w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku (o 1,9 proc.).

Największą liczbę turystów odnotowano w województwie zachodniopomorskim (542,9 tys.), pomorskim (501 tys.) oraz małopolskim (481,8 tys.). Natomiast najmniej gości odwiedziło województwo opolskie (34,7 tys.). We wszystkich województwach zaobserwowano wzrost liczby turystów r/r. Największy z nich miał miejsce w województwie mazowieckim (o 71,8 proc.), natomiast najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim (o 10,9 proc.).

W lipcu br. turyści skorzystali z 12 mln noclegów (wzrost o 32 proc. r/r.). Goście krajowi zdecydowali się na 11 mln noclegów, natomiast zagraniczni na 1 mln noclegów. Największa liczba noclegów została udzielona w województwie zachodniopomorskim (2,8 mln), pomorskim (2,1 mln) oraz małopolskim (1,5 mln), natomiast najmniejsza w województwie opolskim (86,7 tys.).

Z danych wynika, że w lipcu 2021 roku wzrost liczby udzielonych noclegów odnotowano we wszystkich województwach. Największy z nich miał miejsce w województwie mazowieckim (o 58,8 proc.) i małopolskim (o 55,7 proc.). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w analizowanym miesiącu wyniósł 49,9 proc. (wzrost o 11,6 proc. r/r).


28.10.2021 r.

autor:
Emilia Rudzka

źródło:
zainwestujwnieruchomosci.pl