facebook img

Sytuacja w branży turystycznej po pandemii

  • 26.04.2022 r.
  • autor: Anna Sadkowska-Rojek
Sytuacja w sektorze turystyki stopniowo wraca do normy. Wzrosty zauważalne są już od ubiegłego roku.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w lutym br. ogółem w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych zjawiło się 1 976 996 turystów, z czego 1 705 134 to turyści krajowi, a 271 862 – zagraniczni. Dla porównania, w styczniu było ich ogółem 1 733 979 (turystów krajowych – 1 533 760, a zagranicznych – 200 219).

Z kolei jeśli chodzi o liczbę udzielonych noclegów, w lutym wyniosła ona 5 328 320, przy czym aż 4 641 131 noclegów udzielono turystom krajowym. Turyści zagraniczni w lutym br. zrealizowali natomiast łącznie 687 189 noclegów. W styczniu liczby te wyniosły z kolei odpowiednio 4 555 920, 4 023 812 oraz 532 108. Zarówno w lutym, jak i w styczniu nasz kraj odwiedziło najwięcej obywateli Niemiec, a także Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

W większości 2021 r. trend był wzrostowy

Stopniowy wzrost w sektorze turystyki zauważalny jest już od 2021 r. Jak czytamy w raporcie GUS, w ub. r. liczba turystów w turystycznych obiektach noclegowych, w porównaniu do 2020 r., wzrosła o 24,2 proc. To efekt m.in. mniej (niż w 2020 r.) restrykcyjnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania bazy noclegowej. W większości miesięcy odnotowywano trend wzrostowy. Wyjątkiem był okres od stycznia do marca, kiedy notowano spadek liczby turystów w stosunku do wyników z poprzedniego roku, co wynikało z faktu, że restrykcje związane z COVID–19 zaczęły obowiązywać dopiero od kwietnia 2020 r.

Z turystycznych obiektów noclegowych w 2021 r. skorzystało 22,2 mln turystów, którym udzielono 62,8 mln noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to odpowiednio o 24,2 proc. i 22,3 proc. więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. wyniósł 32,3 proc. i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 5,5 p.proc. – czytamy w komunikacie GUS.

Małopolskie najpopularniejsze wśród turystów

W ub. r. w obiektach hotelowych zatrzymało się ponad 16,6 mln osób. 11,3 proc. ogółu turystów stanowili turyści zagraniczni (było ich 2,5 mln). Największą popularnością wśród ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej cieszyło się woj. małopolskie – aż 3,2 mln turystów przebywało w tamtejszych obiektach noclegowych. Niemal tak samo popularne było woj. mazowieckie (3 mln turystów). Największy wzrost liczby turystów odnotowano zresztą właśnie w woj. mazowieckim – o 43 proc. rok do roku.

W 2021 r., podobnie jak w dwóch pierwszych miesiącach br., najliczniej przybywali do Polski turyści z Niemiec, a także z Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

Wzrost o 22,3 proc. rok do roku odnotowano pod względem liczby noclegów – w 2021 r. było ich 62,8 mln. Turyści zagraniczni skorzystali z 7,2 mln noclegów (wzrost o 8,2 proc. rok do roku).

Polscy konsumenci coraz więcej wydają na turystykę

Dla porównania, jak czytamy w raporcie „Trendy rozwojowe turystyki w Polsce przed i w trakcie pandemii COVID-19” opracowanym przez Adama Juszczaka z Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o., w 2019 r. liczba wyjazdów turystycznych z min. jednym noclegiem wyniosła 75,12 mln, przy czym 46 proc. z nich stanowiły krótkookresowe (trwające 2-4 dni) wyjazdy krajowe, a 34 proc. – również krajowe wycieczki, jednak trwające pow. 4 dni.

W ostatnich latach Polski konsument coraz więcej wydaje na turystykę i rekreację. Udział 4 kategorii wydatków – kultury i rekreacji, wycieczek zorganizowanych, gastronomii oraz zakwaterowania (w tym hoteli) – w koszyku przeciętnego konsumenta wzrósł z 7 proc. w 2010 r. do 8,2 proc. w 2018 r. – czytamy we wspomnianym raporcie.

Co w Polsce doceniają turyści?

Polski sektor turystyczny ceniony jest za warunki higieniczne i opiekę zdrowotną (w 2018 r. 24 miejsce wg przywołanego w raporcie „Trendy rozwojowe turystyki w Polsce przed i w trakcie pandemii COVID-19” Indeksu konkurencyjności podróży i turystyki), a także za otwartość na gości zza granicy (33 miejsce) i zasoby dziedzictwa kulturowego (28 miejsce). Słabe noty nasza turystyka uzyskała natomiast pod względem dbałości o środowisko (dopiero 81 pozycja), braku priorytetowego podejścia do sektora turystycznego (98 miejsce) i otoczenia dla biznesu (91 miejsce). Ogółem Polska turystyka w 2018 r. oceniona została na 4,2 w 7 stopniowej skali. Tym samym uzyskała 42 miejsce spośród 140 ocenianych krajów, a 19 miejsce – wśród krajów UE-27.

Jest to niewielka poprawa względem poprzednich edycji indeksu – w 2014 r. Polska zajmowała 47 miejsce na świecie a w 2016 uplasowała się na 46 pozycji. Z 4 najlepiej punktowanych krajów w rankingu aż 3 (Hiszpania, Francja i Niemcy) znajdują się w Unii Europejskiej. Obok nich także z wynikiem 5,4 uplasowała się także Japonia – zauważył też Adam Juszczak.

Niestety, jak wynika z przygotowanego przez niego raportu, pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na powyższe wyniki. Jak czytamy w materiale, w roku 2019 liczba turystów oscylowała w okolicach 2 mln miesięcznie w porze zimowej oraz przekraczając 4 mln w miesiącach wakacyjnych. W marcu 2020 r. sytuacja diametralnie się zmieniła – liczba turystów spadła do zaledwie 881 tys. (miesiąc wcześniej było ich 2,38 mln, a rok wcześniej – 2,4 mln). Jednak, jak pokazują aktualne trendy, sektor powoli odbudowuje się i niemal z miesiąca na miesiąc notuje coraz lepsze wyniki.

źródło: zainwestujwnieruchomosci.pl

podobne artykuły

linia
Inwestowanie w nieruchomości – jak chronić kapitał w 2023 r.?
Sektor nieruchomości hotelowych odbudowuje się po pandemii
Zakup pierwszego mieszkania – na co zwrócić uwagę?